Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đơn vị đã đón tiếp, phục vụ gần 50 nghìn người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.