Phóng sự ảnh - Số 2872: Vũ Anh Tuấn người giữ hương trà sen Hà Nội.