Phóng sự ảnh - Số 2353: "Người nghệ sĩ yêu vẻ đẹp cuộc sống".