Xin mời quí vị và các đồng chí đón xem tiếp bộ phim tài liệu "Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi - tập 2" với nhan đề "...Là con em ruột thịt của nhân dân".