Phóng sự ảnh - Số 2883: 5.000 người đồng diễn yoga xếp hình lá cờ Tổ quốc.