Bản tin Trưa ngày 06/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

Trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.

- TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng hút khách quốc tế cuối năm.

COP27 thúc đẩy nỗ lực chống biến đổi khí hậu.