Nhờ có BHYT mà nhiều trường hợp học sinh, sinh viên phải đi khám chữa bệnh đã được chi trả chi phí đáng kể. Với những lợi ích như vậy, nhiều phụ huynh đã bắt đầu có ý thức trong việc chủ động cho con em tham gia BHYT tại trường học. Trong năm học 2022 - 2023, cả nước đã có khoảng 18,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 97%. Qua đó mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên.