Chương trình giáo dục phổ thông 2018 triển khai ở cấp THCS đã được 3 năm, trong đó điểm mới nhất là hai môn khoa học tự nhiên (gồm Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (Sử, Địa lý) được tích hợp và cần có những thầy cô có thể dạy được bộ môn tích hợp này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, để một giáo viên có thể đáp ứng được từng ấy môn tích hợp là không thể. Thực tế này khiến cho 3 năm qua, dù có được tập huấn thì các thầy cô và các trường cũng chỉ có thể tự tách mỗi môn ra thành các phân môn và tìm giải pháp để đáp ứng tạm thời.