Liên tiếp trong thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng hàng nghìn lao động tự do người Việt Nam tại Campuchia chạy về nước qua các cửa khẩu biên giới phía Tây Nam. Điều đáng nói là nhiều người trong số họ tìm cách vượt biên trái phép để nhập cảnh và như vậy, họ đã vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Phóng sự sau là một phần câu trả lời.