Công ty cổ phần ACC - 244, tiền thân là Trung đoàn Pháo cao xạ, ra đời trong khói lửa chiến tranh. Trong chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội tháng 12 năm 1972, đơn vị đã chiến đấu anh dũng, lập nhiều chiến công xuất sắc, bắn rơi máy bay F4 của không quân Mỹ. Trong thời bình, trở thành đơn vị xây dựng, thi công những công trình quân sự quốc phòng, kinh tế xã hội rộng khắp cả đất nước, ACC - 244 đang từng bước vượt qua khó khăn, phát triển vững chắc, khẳng định thương hiệu mạnh, uy tín trên thị trường…