Một nghề nghiệp đặc biệt không phải ai cũng có thể làm, những cánh dù mang những trái tim dũng cảm luôn sẵn sàng lên đường nhận mọi nhiệm vụ khi Tổ quốc gọi tên. Họ là những con người say mê sáng tạo và cống hiến. Khi tính chất thiên tai, thảm họa càng phức tạp thì càng đòi hỏi sự hi sinh của những người làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Tinh thần dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để cứu tính mạng và tài sản nhân dân đã tạo nên nét đẹp của bộ đội cụ Hồ nói chung và của những chiến sĩ Phòng không Không quân nói riêng.