Trong suốt chặng đường 55 năm xây dựng phát triển, Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng, tên thường gọi là Tổng công ty GAET đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Với các thiết bị trải dài từ bắc đến nam, tạo sức mạnh tổng hợp, khẳng định thương hiệu GAET suốt quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập kinh tế quốc tế, GAET luôn vững vàng trong hành trình vươn lên tầm cao mới.