Nghề nghiệp đặc biệt không phải ai cũng có thể làm, những con người say mê sáng tạo và cống hiến, luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ trong mọi tình huống, sẻ chia của những người trong cuộc về nghề, về cuộc sống gia đình - tất cả những điều đó chúng tôi sẽ kể trong 7 tập phim tài liệu "Bộ đội thời bình – Những người lính giữ trời Tổ quốc" được phát sóng trên kênh truyền hình QPVN.