Đối với súng pháo, một bộ phận có vai trò quan trọng làm nên uy lực trên chiến trường, đó chính là các loại đạn, sự chính xác, sức công phá của mỗi viên đạn trực tiếp quyết định đến việc tiêu hao sinh lực địch. Dưới bàn tay, khối óc của những người lính thợ Nhà máy Z113, sức mạnh, sự chính xác, hiệu quả của những viên đạn pháo không ngừng được nâng cấp, cải tiến, chế tạo mới để phù hợp với vũ khí và hình thức tác chiến của bộ đội trong tình hình mới, góp phần tăng cường sức mạnh chiến đấu cho vũ khí trang bị của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 60 năm qua, Nhà máy Z113 đã vươn lên, tạo ra một thế đứng, một tầm vóc riêng đầy tự hào, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của một nhà máy anh hùng.