Cách đây hơn 1000 năm, năm 968, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Tiên hoàng đế, đặt tên nước là Đại cồ Việt và chọn Hoa Lư làm kinh đô. Sở dĩ, Hoa Lư được chọn là nơi định đô bởi nơi đây có hệ thống núi đá hiểm trở, trùng điệp. Thích hợp cho việc phòng thủ quân sự. Kinh đô hoa lư vừa là đầu não của vương triều Đinh, tiền Lê và năm đầu nhà Lý, nơi hoạch định các kế sách xây dựng, bảo vệ vững chắc đất nước, vừa là nơi xuất phát các đạo thần binh phá Tống bình Chiêm, dẹp những tàn dư cát cứ trong nước, giữ yên đất nước hoà bình, nhân dân sống trong độc lập ngót nửa thế kỷ, nhà nước có điều kiện xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, đặc biệt là củng cố quốc phòng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu đương đầu với các thế lực ngoại xâm.. Chính vì những lẽ đó, kinh thành Hoa Lư trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá lớn và sầm uất nhất của nước Đại Cồ Việt.