Khi phương thức tiến hành chiến tranh nói chung, tiến công hỏa lực đường không nói riêng của các nước trên thế giới và khu vực đã có nhiều thay đổi, phát triển cả về quy mô sử dụng lực lượng, vũ khí trang bị cũng như phương thức tác chiến thì yêu cầu đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc cũng cao hơn, khó khăn hơn. Thời chiến quân đội đã mạnh, thời bình quân đội càng phải mạnh hơn với phương châm "Từ sớm, từ xa lo giữ nước từ khi nước chưa nguy". Ý thức sâu sắc về nhiệm vụ, vai trò trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ phát huy nội lực và yếu tố con người, chủ động trong nghiên cứu, cải tiến để nâng cao sức mạnh phòng thủ, luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, chiến thắng trong mọi tình huống chính là tình yêu dành cho Tổ quốc của những chiến sĩ Phòng không.