Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tên thật là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 01/01/1914 ở thôn Niêm Phò, huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên - Huế. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo lại sớm có tinh thần yêu nước, người thanh niên Nguyễn Vịnh đã sớm tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm. Tháng 7/1937, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng chí đã là linh hồn của cuộc chiến đấu ở Bình Trị Thiên. Chính trong thời kỳ này, tư duy quân sự của đồng chí được bộc lộ, là tiền đề quan trọng cho những đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến của dân tộc.