Một giai đoạn hào hùng nhất, quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của dân tộc được tái hiện thông qua chân dung của một nhà cách mạng lỗi lạc. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cùng những đồng chí, đồng đội của ông, đó là thế hệ những con người Việt Nam tiêu biểu, những người ái quốc của thế kỷ XX, của thời đại Hồ Chí Minh. "Vì hòa bình mà đánh, lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết", đó là khẳng định của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh từ hơn nửa thế kỷ trước, song đó cũng là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ánh phản chiếu của tương lai trên quá khứ.