Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) được ký kết vào ngày 30/6 vừa qua và đang trong quá trình chờ phê duyệt. Đây là một hiệp định thế hệ mới, có ý nghĩa và mang lại lợi ích cho cả hai bên. Thế nhưng, lợi dụng hiệp định đang trong quá trình chờ phê chuẩn thì một số đối tượng đã dùng chiêu trò để chống phá, cản trở như gửi thư ngỏ, gửi kiến nghị, hoặc trực tiếp gặp gỡ, vận động. Những đối tượng này đang thể hiện rõ sự chống phá ta dưới vỏ bọc của những nhà dân chủ, hoạt động nhân quyền thậm chí là mang danh nhà yêu nước. Chúng ta sẽ nhận diện rõ những chiêu thức, thủ đoạn và cả những đối tượng đứng sau dàn dựng những chiêu trò này trong chương trình Nhận diện sự thật phát sóng ngày 01/11/2019.