Bản tin Ngày mới ngày 18/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Thông toàn tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên.

- Bạc Liêu giải cứu hơn 7 nghìn hecta lúa trước nguy cơ mất trắng do hạn mặn.

- Phòng chống dịch Covid - 19 từ những việc làm nhỏ.

- Thượng đỉnh Asean - Trung Quốc đầu tiên về Covid - 19.