Bản tin Ngày mới ngày 27/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Thành lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4.

- Quyết liệt ứng phó với bão số 4.