Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 03/08/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Thủ tướng chỉ đạo "4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không".
- Sớm hoàn thiện xây dựng dự án Luật Phòng không nhân dân.
- Nâng cao "sức đề kháng" cho bộ đội trên không gian mạng.
- Asean đoàn kết cùng ứng phó các thách thức.