Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 02/08/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội thúc đẩy chuyển đổi số.

- Quân đội và Công an phối hợp chặt chẽ thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Những bài học sống động tên chiến trường sông biển.

- Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập nặng nghĩa ân tình với Việt Nam.