Bản tin Trưa ngày 01/7/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Quân đội quản lý chặt chẽ vùng trời, biên giới, nội địa.

- Bộ đội biên phòng Nghệ An đưa nước sinh hoạt về bản.

- Tăng mức lương tối thiểu vùng.

- Giá xăng có thể giảm trong ngày 01/7/2022.