Bản tin Trưa ngày 13/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Các địa phương Quân khu 9 và Quân khu 2 bàn giao thanh niên nhập ngũ.

- Thắm tình quân dân trong dịch bệnh.

- Sẽ thanh tra sử dụng đất đai tại 17 tỉnh, thành.