Bản tin Trưa ngày 24/01/2022 có những nội dung chính sau đây:

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết BTL TP. Hồ Chí Minh.

- Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 1/2022.

- Tước quyền nuôi con với cha mẹ bạo hành.