Hầu hết người dân Việt Nam khi được hỏi nhận thấy việc truy cập internet ở Việt Nam như thế nào đều trả lời rằng họ không bị sự cấm đoán nào trong việc sử dụng internet, trừ khi sử dụng nó vào những hoạt động vi phạm pháp luật. Cho nên việc nhà tự do có tên tiếng anh Freedom House, đặt trụ sở chính tại Hoa Kỳ cho công bố báo cáo tự do internet vào ngày 05/11 vừa qua; trong đó xếp Việt Nam vào danh sách các nước không có tự do internet là không đúng với thực tế, những gì đang diễn ra tại Việt Nam.