Bến phà Long Đại, thuộc thôn Long Đại, xã Hiền Ninh nằm trên trục đường chiến lược 15, phà Long Đại trở thành tuyến đầu của miền Bắc, là hậu phương lớn cho tiền tuyến miền Nam đánh giặc. Nơi đây là địa điểm quan trọng để bộ đội ta vận chuyển hàng hóa, vũ khí, đạn dược vào miền Nam chiến đấu. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, có biết bao tên đất, tên sông, tên núi, tên ngầm khắc ghi vào lịch sử cùng dân tộc. Dọc dải đất nước, mỗi cây cầu, mỗi con sông, bến phà đều ghi dấu những sự kiện lịch sử cho riêng mình và bến phà Long Đại cũng như vậy, cũng giữ cho mình những câu chuyện bi tráng của quân và dân nơi đây.