Mong muốn được biết chính xác nơi yên nghỉ và danh tính của các liệt sĩ luôn là nỗi trăn trở, khắc khoải của hàng trăm ngàn thân nhân, gia đình liệt sĩ. Làm thế nào để trả lại tên cho các liệt sĩ một cách nhanh nhất? Đó không chỉ là lương tri, là tình cảm, là sự tri ân với các thế hệ cha anh đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến mà còn là khát vọng cháy bỏng của hàng triệu thân nhân gia đình các liệt sĩ.