Một cuộc sống yên bình tươi đẹp ở những bản làng trên biên giới Việt - Lào, nơi có nhiều điểm sáng về y tế, văn hóa, giáo dục. Nhiều đồng bào dân tộc ít người đã biết thay đổi tư duy trong lao động sản xuất, biết chủ động phòng, chống dịch bệnh và thiên tai, cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới. Để có được những thành tựu quan trọng như vậy có phần góp sức không nhỏ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.