Giữa mùa hạn mặn, từng giọt nước ngọt thêm đậm tình quân dân. Trong đại dịch, sự sẻ chia của bộ đội đối với đồng bào càng thêm sâu sắc. Dù trong hoàn cảnh nào, hình ảnh những người lính vẫn luôn mang lại niềm tin yêu đối với nhân dân.