Cách đây 3 năm, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã cùng với bà con bản Ka Ai xuống đồng cấy vụ lúa nước đầu tiên. Trải qua không ít vất vả khó khăn, bây giờ, bà con đã biết làm một năm hai vụ lúa nước, biết chăn nuôi kết hợp với chăm sóc bảo vệ rừng. Kết quả từ những ngày cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân của Bộ đội đồn biên phòng Cha Lo đã giúp cho cuộc sống Nhân dân ổn định và từng ngày khởi sắc trên vùng biên giới của tỉnh Quảng Bình.