Khoái Châu là huyện đồng bằng Bắc Bộ nằm trên bờ tả ngạn của sông Hồng. Là vùng quê giầu truyền thống cách mạng. Trong suốt chiều dài đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhân dân Khoái Châu luôn cần cù trong lao động, anh dũng trong đấu tranh chống kẻ thù xâm lược. Truyền thống dó đã được vun đắp qua nhiều thế hệ và trở thành truyền thống cách mạng của vùng đất bãi sậy kiên cường. Trong cuộc chống chiến tranh phá hoại bằng lực lượng không quân của Mỹ đối với miền Bắc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban hành chính, Đại đội dân quân trực chiến huyện Khoái Châu với súng máy phòng không 12 ly 7 đã phối hợp chiến đấu cùng các đơn vị chủ lực không chỉ bảo vệ quê hương mà còn bắn rơi 01 máy bay A4D của Mỹ, góp phần viết lên trang sử hào hùng của quân dân huyện Khoái Châu nói riêng và của cả tỉnh Hưng Yên nói chung trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.