Phóng sự ảnh - Số 2536: Chung kết cuộc thi tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi".