65 mùa Thu đã trôi qua nhưng ký ức về một mùa Thu Thủ đô sạch bóng quân thù sẽ không thể nào quên đối với người dân Hà Nội, đặc biệt đối với những người được chứng kiến thời khắc lịch sử ấy thì đó là một mùa Thu đầy tự hào đánh dấu sự thay đổi có tính bước ngoặt và mở ra một thời kỳ mới trong quá trình phát triển của mảnh đất thân yêu Hà Nội.