Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng ý nghĩa và kết quả của trận đánh bắn rơi máy bay và bắt sống phi công Mỹ của Lực lượng tự vệ nhà máy liên hợp Dệt Nam Định vẫn còn nguyên giá trị. Tinh thần chiến đấu anh dũng kiên cường của thế hệ cha anh đi trước luôn là ngọn lửa rực sáng để thế trẻ lực Lượng vũ trang thành phố Nam Định nói riêng, Lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định nói chung tiếp bước, tiếp tục viết nên những trang sử mới.