Với phương châm hành động "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, đoàn kết kiên cường, lập công tập thể" cán bộ chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân xứng đáng trở thành điểm tựa cho các đơn vị trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời Tổ quốc.