Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: "Lương thực, vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội, vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý"; Người còn căn dặn : "Nếu đời sống được cải thiện và mọi người được khỏe mạnh thì sẽ phấn khởi thi đua sản xuất". Lời Bác dạy như kim chỉ nam cho mọi hoạt động của cán bộ chiến sĩ Cục Hậu cần, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trong suốt 45 năm qua.