Hướng về đồng đội, họ là những thương binh đem tiếng hát của mình để xoa dịu nỗi đau. Suốt hành trình 20 năm, tiếng hát vẫn ngân xa, vang vọng "Đồng đội ơi, hết giặc rồi sao không dậy mà vui..."