Cũng như đối với mọi quân nhân ở các đơn vị trong toàn quân, việc chấp hành kỷ luật của quân đội, pháp luật của Nhà nước là cơ sở để mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1 học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân để trở thành một quân nhân tốt. Với nhiều cách làm hay, đổi mới sinh động và phù hợp với điều kiện thực tế tại Quân đoàn 1 thời gian qua đã mang đến một làn gió mới đồng thời nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bộ đội.