Bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ ngư dân trong đời sống - sản xuất, hỗ trợ khắc phúc sự cố, thiên tai trên biển, tìm kiếm cứu nạn là trách nhiệm của những chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam. Với những nhiệm vụ quan trọng và nặng nề đó đòi hỏi nghiệp vụ và chuyên môn kỹ thuật cảnh sát biển Việt Nam phải có trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng nhu cầu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. Mời quí và các đồng chí cùng đến thăm và tìm hiểu công tác học tập và rèn luyện của các chiến sĩ tại Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển.