Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 132:

- Tìm thân nhân cho pháo thủ Nguyễn Văn Chức.

- Bình Dương: Quy tập 3 HCLS tại huyện Dầu Tiếng.

- Quảng Trị: Đẩy mạnh công tác quy tập HCLS tại khu vực Động Mít.

- Đội K92: Tìm thân nhân các liệt sĩ tại Ấp Lốk (Campuchia).

- Đón liệt sĩ Lê Hữu Diện về quê hương Hải Dương.

- Thông tin về nơi an táng Hà Văn Dế.