Đối ngoại quốc phòng - Số 240 có những nội dung chính sau đây:

- Hồ Chí Minh niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

- 50 năm gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Hợp tác Quốc phòng là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Campuchia.