Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 236 có những nội dung chính sau đây:

- Ấm tình hữu nghị biên giới Việt - Lào.

- Khai mạc hội thao quân sự quốc tế năm 2019.

- Việt Nam chuẩn bị liên hoan "Tình bạn không biên giới".

- Việt Nam - Myanmar chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng quân đội.