Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 235 có những nội dung chính sau đây:

- Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam - Campuchia.

- Trao đổi chính sách Quốc phòng Việt - Lào lần thứ nhất.

- Tàu hải quân Nhật Bản thăm Việt Nam.