Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 230 có những nội dung chính sau đây:

- Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Nga ngày càng phát triển.

- Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.