Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 237 có những nội dung chính sau đây:

- Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - EU.

- Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines.

- Tạo ấn tượng về QĐND Việt Nam tại Army Games 2019.