Phóng sự ảnh - Số 2874: Đức Toàn với tình yêu Hà Nội.