Hồ kẻ gỗ, là một trong những công trình đại thủy nông có giá trị kinh tế vô cùng to lớn và quan trọng trong việc cung cấp nước ngọt để sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho 3 vùng đất Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP.Hà Tĩnh. Hồ kẻ gỗ là dấu ấn của chứng tích anh hùng trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của Hà Tĩnh. Trong những tháng ngày xây dựng đại thủy nông, kẻ gỗ chợt ùa về trong kí ức của những con người đã đẵm mình trong những ngày đắp đập, ngăn sông để tạo lên một công trình đại thủy nông hùng vĩ.