Năm tháng qua đi, biết bao thế hệ người lái đò, người sang sông đã bước ra từ trường Đại học VHNT Quân đội trở thành cán bộ tuyên truyền văn hoá ở các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Giờ đây dưới mái trường này bao ước mơ, khát vọng, niềm tin sẽ được chấp cánh để bay cao, bay xa hơn và tỏa sáng hơn.